W ostatnim czasie większość moich projektów realizowanych z wykorzystaniem GIT’a realizuję za pomocą platformy Bitbucket. Nie chciałbym w tym wpisie zajmować się zarządzaniem repozytorium z jej wykorzystaniem a jedynie skupić się na pewnej funkcjonalności. Dotyczy ona automatycznego zamykania przypisanych do nas zgłoszeń.

Bitbucket w ramach utworzonego repozytorium pozwala na tworzenie zadań przypisywanych do poszczególnych osób stanowiących team pracujący nad repozytorium. Służy do tego funkcjonalność określona jako „Issues”.

Mamy tu możliwość zdefiniowania zadania dla konkretnej osoby. Może ono dotyczyć błędu, czy jakiejkolwiek zmiany w ramach kodu aplikacji. Możemy zdefiniować:

 • tytuł,
 • opis problemu,
 • przypisać osobę odpowiedzialną,
 • określić rodzaj zgłoszenia,
 • priorytet,
 • dodać zrzut ekranu/plik graficzny.

Generalnie bardzo prosty formularza do wypełnienia i zgłoszenie gotowe.

Bitbucket udostępnia bardzo prosty zmiany statusu takich zgłoszeń. Wystarczy w komentarzu commit’a który wykonujemy do repozytorium podać odpowiednią komendę oraz numer zgłoszenia. Można to oczywiście wykonywać z poziomu terminala, jednak z wykorzystaniem SourceTree jest to jeszcze prostsze. Poniżej przedstawiam przetłumaczoną tabelę z dokumentacji Bitbucket’a z pełną listą komend. Nie ukrywam, że najczęściej przeze mnie wykorzystywaną komendą w trakcie usuwania błedów jest szybkie: fix #bug_number 😉

 

Akcja Komenda Przykład
rozwiązanie zgłoszenia
 • close
 • closes
 • closed
 • closing
 • fix
 • fixed
 • fixes
 • fixing
 • resolve
 • resolves
 • resolved
 • resolving

close #845

fix bug #89

fixes issue 746

resolving #3117

ponowne otwarcie zgłoszenia
 • reopen
 • reopens
 • reopening

reopen #746

reopening #78

wstrzymanie zgłoszenia
 • hold
 • holds
 • holding

holds #123

nie poprawione zgłoszenie
 • wontfix

wontfix #12

nieprawidłowe zgłoszenia
 • invalidate
 • invalidates
 • invalidated
 • invalidating

invalidates #45

powiązanie zgłoszenia do innego
 • addresses
 • re
 • references
 • ref
 • refs
 • see

re bug #55

see #34 and #456