Loading…

IT ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

dokumentacje funkcjonalne, analiza biznesowa oprogramowania, definiowanie wymagań
google maps api

Google Maps API – Geocoding – adresy w aplikacji multilanguage

W poprzednim wpisie dotyczącym porównania właściwości formatted_address z address_components zwracanych przez GeocoderResult starałem się przedstawić potencjalne problemy związane z wyświetlaniem pobranego na podstawie lokalizacji adresu. Pod koniec wpisu postawiłem trzy pytania, na które warto sobie odpowiedzieć na etapie opracowywania założeń funkcjonalnych naszej aplikacji – czyli na początku prac. Czy nasza aplikacja będzie od początku/z czasem […]

Odległość między dwoma punktami na podstawie współrzędnych – obliczanie w PHP

Zamieszczając w ramach aplikacji jakieś mechanizmy wykorzystujące mapę i geolokalizację, może zajść konieczność zaimplementowania funkcjonalności obliczającej odległość pomiędzy dwoma punktami, na podstawie ich współrzędnych geograficznych. Niniejsza funkcja (formuła Haversine) oblicza na podstawie koordynatów dwóch punktów odległość między nimi i zwraca ją w metrach. /** * Funkcja zwraca wartość odległości * pomiędzy punktami w metrach * * @param array […]

google maps api

Google Maps API – formatted_address vs. address_components

Budując aplikację, w której jedną z funkcjonalności jest wykorzystanie mapy, z dużym prawdopodobieństwem przyjdzie nam zmierzyć się z konwersją współrzędnych geograficznych na adres lub odwrotnie. W tym wpisie chciałem poruszyć problem jaki napotkałem tworząc tego rodzaju rozwiązanie. Całość oparta jest o mapy Google. Nie chcę tutaj rozważać, czy to dobre rozwiązanie (ze względu np. na […]